Skip to main content

Jak przygotować projekt do druku?

Formaty plików.

Przygotowanie materiałów do druku można wykonać samodzielnie lub zlecić to nam. Projekty załączane do zamówienia powinny być przygotowane w formie elektronicznej. Preferowanym formatem plików do wydruku jest PDF.

01

Skala i wymiary.

Projekty powinny być przygotowywane w skali 1:1, a ich wymiary powinny być zgodne z zamówieniem.

02

Kolory.

Wszystkie obiekty i bitmapy powinny być w przestrzeni kolorystycznej CMYK. Jeżeli elementy na projekcie będą w innych przestrzeniach kolorystycznych, należy pamiętać, że kolory na wydruku mogą być inne od zamierzonych przez autora pracy.

03

Optymalna rozdzielczość.

W przypadku zdjęć i grafik rastrowych optymalna rozdzielczość to 100-150 dpi (w zależności od rozmiaru wydruku i wybranego materiału) i nie powinna być mniejsza niż 72dpi. Im większe wymiary zdjęcia, tym rozdzielczość bitmapy może być mniejsza.

04

Układ projektu.

Ze względu na stosowane wykończenie wydruku należy zachować odpowiednie odległości między obiektami a krawędziami.

W projektach przygotowanych w formatach wektorowych (CDR, EPS, AI, PDF) elementy powinny być zgrupowane, a wszystkie teksty zamienione na krzywe (również linie obrysu).

Cały projekt powinien zawierać się w jednym, ostatecznym pliku załączanym do zamówienia (na karcie produktu).

05

Nazwy plików.

Prosimy o nazywanie plików projektów zgodnie z poniżej prezentowanym schematem:

klient-lub-nazwaprojektu_szerokosc-w-cmxwysokosc-w-cm_ilosc-szt_material
np:

firmaxyz_200x100_2szt_frontlight.pdf

06